เว็บไซต์ สพป นครราชสีมา เขต1
ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมุตุคลา  ตำบลหัวทะแล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  044-220935 , 09-0919-3441 อีเมล์   koratedu@obecmail.org