QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๑๙  มกราคม   ๒๕๖๔   ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง    ณ  โรงเรียโนนค้อวิทยาคม  สพม. เขต ๒๘   อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานวันครู ๒๕๖๔ "ครูวิถึใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ " ณ โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต ๑
 

วันอังคารที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๔  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมรับการติดตามการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓   โดยมี นายไพศาล  วุฑฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค ๑๓

 

วันอังคารที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๔  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมือง  โดยมี  ผอ.สพท.  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และผู้รับผิดชอบโครงการ  จาก  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑-๗ และ  สพม. เขต ๓๑  เข้าร่วมประชุม

 

วันพุธที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  อาคารคูณปัญญา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมทาไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู  รู้ถึงนักเรียน  และประชาชน  ผ่านช่องทาง  Korat1  Channel

 

วันจันทร์ที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  สพป.นครราชสีมาเ ขต ๑ จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  โดยร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ  ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันจันทร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ปณดา  โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  บุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ไหว้
พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓   ดร.ปราโมทย์   แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     เป็นประธานในการประเมินอาคารเรียนเบอร์  ๕  (SAVE  ELECTRICITY  NUMBER 5 )     และเยี่ยมชั้นเรียน   ณ  โรงเรียนสุขานารี  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th