ประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๒    ณ  วัดตะคองเก่า  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์   กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐    ปีการศึกษา  ๒๕๖๑      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑