words_sp_hot.gifแจ้งรายชื่อผู้บริหารเข้ารับการอบรมพัฒนา  words_sp_hot.gif


เข้าสู่เว็บหน้าหลัก

เว็บบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ Smart

ระบบเงินเดือน MDATA/MREPORT

    เว็บบอร์ด MDATA  

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ ONET  NT

เว็บบอร์ด ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Animation

เว็บไซต์ สพป นครราชสีมา เขต1
ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  044-220943 , โทรสาร 044-220975  อีเมล์   koratedu@obecmail.org