เว็บไซต์ สพป นครราชสีมา เขต1
ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมุตุคลา  ตำบลหัวทะแล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  044-220978 , โทรสาร 044-220975  อีเมล์   koratedu@obecmail.org  เข้าสู่เว็บหน้าหลัก