words_sp_hot.gifประกาศ มาตรการพัฒนายกระดับคุณภาพ  60 วัน O NET  ยกระดับขยับสี  words_sp_hot.gif

words_sp_hot.gifแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาwords_sp_hot.gif


เข้าสู่เว็บหน้าหลัก

เว็บบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ Smart

ระบบเงินเดือน MDATA/MREPORT

    เว็บบอร์ด MDATA

เว็บบอร์ด ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง


เว็บไซต์ สพป นครราชสีมา เขต1
ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  044-220943 , โทรสาร 044-220975  อีเมล์   koratedu@obecmail.org