เข้าสู่เว็บหน้าหลัก

เว็บบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ Smart

ระบบเงินเดือน MDATA/MREPORT

    เว็บบอร์ด MDATA

1.ดาวน์โหลดคู่มือฯ บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

2. การประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2561

3 การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

4 การคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา

5 การคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเว็บไซต์ สพป นครราชสีมา เขต1
ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  044-220943 , โทรสาร 044-220975  อีเมล์   koratedu@obecmail.org