เข้าสู่เว็บหน้าหลัก

เว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรม สพป.นครราชสีมาเขต 1 
เว็บบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ Smart

ระบบเงินเดือน MDATA/MREPORT

    เว็บบอร์ด MDATA

OBEC Mail

การเรียนกรสอนผ่านระบบ NEW DLTV


เอกสารการควบคุมภายใน   เอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน


ฺBIG DATA KORAT 1

เว็บไซต์ สพป นครราชสีมา เขต1
ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  044-220978 , โทรสารหน้าห้อง  044-220975 , โทรสารกลุ่มการเงิน  044-220935 อีเมล์  ,โทรสารกลุ่มอำนวยการ  044-220978 ,โทรสารกลุ่มส่งเริมการจัดการศึกษา  044-220937 ,  koratedu@obecmail.org  

เบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติม